Pink Block 2013 – Call for Support // Gyere velünk a Rózsaszín Blokkba a 2013-as Budapest Pride-on!

Posted on 2013/06/13 by

1


Dear Comrades,

We are writing to request support at this summer’s Budapest Pride that takes place on Saturday the 6th of July. The Radical Queer Affinity Collective (RQAC) and RoR Budapest would like to collaborate with you to create a Pink Block.

What we envision: a well organized Pink Block, made up of autonomous groups of comrades who are well prepared and take the streets with a common tactical understanding of what we are there for.

We stand against capitalism!

Corporate political fronts are a result of lobbying efforts conducted by and for the rich, those who substantially benefit from social and economic hierarchy. In the case of queer political fronts, influential lobbying groups include the Human Rights Campaign (HRC) and similar liberal reformist organizations that do not challenge authoritarian social structures. This is why less-privileged queers—such as Trans* people, undocumented queers, refugees and queer people of color—are all too often abandoned amidst precarity and violence by these powerful organizations’ political moves. Such front groups are legally categorized as non-profit corporations and organized on a mass scale, often at the national or regional level. They collaborate with political parties and other undemocratic groups that claim to represent our struggle. They are quick to compromise and always appeal to the state rather than admit that nobody can represent us but ourselves. We say NO! to corporate-capitalist exploitation of LGBTQIAA politics!

We are unwaveringly anti-fascist!

Hungary has some of the most powerful extreme right groups in Europe. They are not just in parliament, but everywhere on the streets. They spread violence, from everyday harassment and aggressions to mass mobilizations against Pride. Since a few years, the march has always been attacked by neo-nazis, and so the police had to ‘secure’ the Pride route with several rows of fences, sealing off almost the entire centre for the whole day. This situation adds to the general antipathy of the population towards this event. Instead of seeing the neo-nazi violent behaviour as the source of this disruption, people blame the Pride. We protest against this massive securitization of the march, which acts in our disadvantage more than helps us. We want to stand against the extreme right every day – not just once per year, openly in the streets, not behind a police fence!  The neo-nazis are not only a threat for us, but their violence affects all social communities which do not adhere to their ‘norms’. We stand in solidarity with these communities, and ask for a common front against fascism in Hungary and everywhere else. Our anti-fascism does not emerge from the liberal fear of conflict and ‘extreme’ positions; it comes from our hearts, from our solidarity with those who struggle against neo-nazis every day, and especially from our belief that the system that encourages heteronormativity, sexism, patriarchy, domestic violence and exploitation is the same system that encourages and benefits from the rise of the extreme right. The Pink Block stands firmly against the extreme right!

We unite against racism and homonationalism!

In the face of rising neo-nazi extremism, as well as state racism complicit with the far-right groups who threaten and attack Roma community in Hungary, we want to unite against racism. We are anti-nationalist, so that we reject any national symbols (of any nationality) in the landscape of the Pride, because we believe that homonationalism crucially links to the racist tactics of the state. We oppose the strategy of the mainstream LG(BT) movement that seeks acceptance in the society  as good citizens, as good consumers, as good taxpayers on the expense of excluding unregistered queers, queers with disabilities, working class queers, homeless queers, poor queers, asexual queers and those who do not conform to the norms in other ways. In a larger context and a long term perspective, we refuse the pinkwashing-style politics where the Pride is being instrumentalized as a “civilizing” landmark for many Eastern and Central European countries, and becoming  a one-time show off event without enough attention paid to structural and everyday problems of the LGBTQIAA community. We want to speak out loud about racism and other kinds of discrimination within the LGBT movement in Hungary.

We march in solidarity with …

trans*, queer, bisexual, and asexual people; lesbians, women, immigrants, Roma, undocumented workers, those experiencing poverty and/or homelessness, activists, people with disabilities and protesters who experience oppression and violence, like our comrades in Turkey, Georgia, Ukraine, Russia, Palestine, and particularly those who get persistently silenced within the LGBT movement.

Even before RoR Budapest began, RoR Vienna came in large numbers to support us. The antifa presence was sustained further with bus loads of activists from other neighboring communities. We initiated a Pink Block for the first time two years ago after a quintessentially fucked-up incident made it all the more clear how gay male centric the Pride organizing community was and how racist, transphobic  and classist discrimination were not being sufficiently addressed. Since then many things have changed in the Pride organizing. Given the current political situation in Hungary and the need to tackle many problems and exclusions  still present in the LGBTQIAA community, we call on you this year again to help us stand against capitalism, fascism, homonationalism, and racism.

For Budapest Pride 2013, we invite you to an important meeting on Friday, July 5th at 18.00 (write to fork@riseup.net for more details) to make banners, but most importantly to share ideas on how to be strategically visible within a Pride event to express our ideas about the most pressing political issues that crucially affect many people’s everyday lives.

In Solidarity,

RoR Budapest and RQAC

***

A Radical Queer Affinity Collective és a Rhythms of Resistance Budapest az idei pride felvonuláson is szeretne egy jól látható rózsaszín blokkot alkotni, és nagyon örülünk, ha te is csatlakozol hozzánk!

Úgy gondoljuk, egy autonóm csoportok és felkészült aktivisták alkotta, jól szervezett rószaszín blokk jobb lehetőséget ad, hogy hatékony közös taktikát alakítsunk ki, és kiálljunk azokért a célokért, amelyek miatt utcára vonulunk.

A kapitalizmus ellen vagyunk!

A nagypolitika frontvonalait lobbitevékenységek alakítják, melyeket a pénzes csoportok folytatnak saját érdekükben – olyanok, akik alapvetően profitálnak a gazdasági és társadalmi hierarchiából. Például a kvír politika esetében befolyásos érdekképviseleti csoportok, mint a Human Rights Campaign (HRC) és hasonló liberális reformista szervezetek, melyek nem támadják a tekintélyelvű társadalmi struktúrákat. Emiatt a kevésbé privilegizált kvíreket – a transz* embereket, feketemunkás kvíreket, menekülteket és nem fehér kvíreket – ezen a nagy szervezetek politikai tevékenysége túl gyakran magukra hagyja az őket érő veszélyekkel és erőszakkal szemben. Ezek a befolyásos, jogilag non-profit társaságok tömegméretekben szerveződnek, gyakran országos vagy regionális szinten. Együttműködnek a politikai pártokkal, és más nem demokratikus csoportokkal, akik önjelölt módon képviselik az ügyünket. Ők könnyen megalkusznak és kiszolgálják az állam érdekeit, elfeledkezve róla, hogy senki nem képviselhet minket, kizárólag mi magunk. Nemet mondunk tehát az LGBTQIAA politika kapitalista-korporatív kizsákmányolására!

A fasizmus ellen vagyunk!

Magyarországon meglehetősen erős szélsőjobboldali mozgalom tevékenykedik. Nem csak a parlamentben, hanem az utcán is, szinte mindenütt jelen vannak. Erőszakra tanítják az embereket, mindennapos zaklatásokkal és agresszióval, és tömegmozgósítással készülnek az LMBT pride ellen. 2007 óta a felvonulást minden éveben megtámadták a nácik, emiatt a rendőrségnek muszáj volt „biztosítania” az útvonalat dupla kerítéssel, ezzel teljesen elszigetelve minket a külvilágtól, és lezárva a belvárost szinte egy teljes napra. Ez a helyzet csak ráerősít a közvélemény általános ellenérzésére az eseménnyel kapcsolatban. Ahelyett, hogy a nácik erőszakos viselkedését látnák a kellemetlenség forrásaként, a felvonulást okolják. Ezért mi tiltakozunk a kiterjedt óvintézkedések ellen, mert ez többet árt nekünk, mint használ. Minden egyes nap a szélsőjobb ellen vagyunk – nem csak ezen az egy napon – és nem csak rendőrkordonok mögül, hanem nyíltan az utcán! A nácik nem csak ránk jelentenek veszélyt, hanem minden egyes közösségre, amely nem felel meg az ő „ízlésüknek”. Mi szolidárisak vagyunk ezekkel a közösségekkel, és szeretnénk velük együtt fellépni a fasizmus ellen, Magyarországon, és mindenhol máshol. A mi antifasizmusunk nem a liberálisok konfliktustól és szélsőségektől való félelméből táplálkozik; a szívünkből jön, az együttérzésből mindazokkal, akik nap mint nap szembesülnek a fasiszta elnyomással; és különösen mert úgy gondoljuk, hogy a rendszer, amely támogatja a heteronormativitást, szexizmust, patriarchátust, családon belüli erőszakot és kizsákmányolást, az ugyanaz a rendszer, amely a szélsőjobb erősödéséből profitál. A Rózsaszín Blokk tehát határozottan a szélsőjobb ellen van!

A rasszizmus és a meleg nacionalizmus ellen szövetkezünk!

Szembesülve a fasiszta mozgalom erősödésével, valamint a szélsőjobbal cinkos, rasszista állammal, melyek a magyarországi roma közösségeket fenyegetik és megtámadják, szeretnénk egységesen fellépni a rasszizmus ellen. Antinacionalisták vagyunk, visszautasítjuk a nemzeti szimbólumok használatát az LMBT pride-on, mert úgy gondoljuk, hogy a meleg nacionalizmus együttműködik az állam rasszista taktikájával. Szembenállunk az LMBT mozgalom fősodrával, mely arra hajt, hogy a közvélemény jó polgárokként, jó fogyasztókként, jó adófizetőkként, elfogadással tekintsen ránk – cserébe kizárva ebből az elfogadásból a feketemunkás kvíreket, a fogyatékkal élő kvíreket, a nem középosztálybeli kvíreket, a hajléktalan kvíreket, az aszexuális kvíreket, és bárki mást, aki valahogy nem illeszkedik az elvárásaikhoz. Hosszútávon és szélesebb perspektívából tekintve, utáljuk ha megpróbálják rózsaszínre mosni az egyre elnyomóbb kelet-európai rendszereket, ha az LMBT pride-ot a kormány egy eszközként használja, mutogatja a nyugat számára civilizáltsága bizonyítékaként, miközben az LMBTQIAA embereket érintő, mindennapos, strukturális problémákkal nem foglalkozik. Ezen felül szeretnénk hangot adni az LMBT mozgalmon belüli rasszizmusnak és egyéb diszkriminációnak is.

Felvonulásunkkal szolidaritásunkat fejezzük ki a…

transz*, kvír, biszexuális és aszexuális emberek, leszbikusok, nők, bevándorlók, roma emberek, feketemunkások, szegénységben vagy hajléktalanságban élők, aktivisták, fogyatékkal élők, és a tüntetők felé, akik rendőri erőszak áldozatai, mint társaink Törökországban, Grúziában, Ukrajnában, Oroszországban, Palesztínában, és különösen azok felé, akiket örökké elhalgattattak az LMBT mozgalom tagjai közül.

Amikor még nem is létezett a budapesti Rhythms of Resistance csoport, a bécsi RoR már felvonult a Budapest Pride-on. Az elmúlt években több autóbusszal jöttek külföldről antifák. Először két évvel ezelőtt kezdeményeztük a Rózsaszín Blokkot a felvonuláson, amikor egy botrányos eset megmutatta, hogy a Pride szervező csapat mennyire meleg férfi központú, és mennyire képtelenek fellépni a rasszista, transzfób és klasszista diszkrimináció ellen. Azóta persze sokminden változott a Pride szervezésében. A jelenlegi magyar politikai környezetet tekintve, és az LMBTQIAA közösségen belüli diszkriminációk miatt, szeretnénk idén is együtt kiállni a kapitalizmus, a fasizmus, a meleg nacionalizmus és a rasszizmus ellen.

A Pride előtti pénteken (július 5.) 6 órakor, gyere el egy találkozóra (részletekért írj a fork@riseup.net címre), ahol feliratokat készítünk, és ami fontosabb, kitaláljuk, hogyan alkossunk egy jól látható blokkot a felvonuláson belül, hogy eljuttassuk üzeneteinket, kifejezzük véleményünket a minket érintő fontos kérdésekben.

Barátsággal:

Rhythms of Resistance Budapest és Radical Queer Affinity Collective

rorbp crop rqaclogo1
Here’s the pdf to forward via email: pinkblock-bp2013[{}]
Posted in: Uncategorized