Press Statement About the Protest in Solidarity With Tímea

Posted on 2012/03/23 by

2


RADICAL QUEER AFFINITY COLLECTIVE

PRESS STATEMENT

ABOUT THE PROTEST IN SOLIDARITY WITH TíMEA PALÁCSIK – 20 March 2012

As an autonomous activist group we participated in the protest organized by PATENT (Association against Patriarchy) because:

 • Women rarely take cases to court in Hungary when they experience sexual violence. According to a 2008 surveyHungaryhas one of the lowest reporting rates inEurope. Meanwhile the top cause of death for women aged 14–55 is violence committed by male partners, former partners, or relatives.
 • Women who report the perpetrator are treated in degrading, humiliating, and traumatizing ways – both by courts and by the media.
 • We consider the attitude of Roland Damu and his lawyer outrageous and unacceptable.
 • We oppose male violence and patriarchy.
 • Blaming the victim is never acceptable in situations of sexual violence.
 • We express solidarity with Tímea and all women who survive sexual violence.

Members of the Radical Queer Affinity Collective and Rhythms of Resistance (a separate transnational activist group) were labeled on www.velvet.hu’s minute-by-minute reporting on the 20th of March 2012 as “chicks”, “hippies”, “gays”, and “foreigners”. This sexist, xenophobic, and homophobic language is used as a tool to create and perpetuate prejudice and stereotypes. Such reporting reveals very low standards of journalism, as the journalists responsible didn’t even make an effort to write a factually accurate report. For example, the report/translation of words on one of the signs we held was completely wrong. Overall, the reporting of this case has simply appealed to populist stereotypes which will further contribute to the propagation of hostile, oppressive, and sexist environments.

As a transnational queer feminist group based in Budapest, we believe that gender-based sexual violence is a problem worldwide. We refuse to be silent about this issue, and we stand in solidarity with Tímea and other women who have survived gender-based violence.

______________________________________________________________________________________

 A Radical Queer Affinity Collective sajtónyilatkozata a 2012. március 20-i Palácsik Tímea melletti tüntetésről

Autonóm aktivistacsoportként részt vettünk a PATENT (Patriarchátust Ellenzők Társasága) által szervezett tüntetésen, mert:

 • Magyarországon a nemi erőszakot túlélt vagy bántalmazott nők ritkán viszik bíróság elé ezeket az eseteket. Egy 2008-as felmérés szerint Európában a nemi erőszak eseteinek bejelentési aránya Magyarországon az egyik legalacsonyabb. Eközben a 15-44 éves nők közt a leggyakoribb halálozási ok a férfi partner, volt partner vagy rokon által elkövetett erőszak.
 • Az elkövetőket feljelentő nőkkel mind a sajtó, mind a bíróság megalázó, lealacsonyító, és traumatizáló módon bánik.
 • Felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk Damu Roland és ügyvédje hozzáállását.
 • Ellenezzük a férfierőszakot és a patriarchátust.
 • A nemi erőszak áldozatainak hibáztatása semmilyen esetben sem elfogadható.
 • Szolidaritásunkat fejezünk ki Tímeával és minden nővel, aki nemi erőszak túlélője.

A Radical Queer Affinity Collective és a Rhythms of Resistance (egy másik transznacionális aktivistacsoport) tagjait a velvet.hu „percről percre” cikkében a „csajok” „hippik”, „melegek” és „külföldiek”  szavakkal írták le. Ez a szexista, xenofób és homofób beszéd előítéleteket és sztereotípiákat gerjeszt és tart fent. Ezen kívül az újságírói etika hiányát is jelzi, hiszen a riporterek meg sem próbáltak a tényeket bemutatni: pl. hibásan írtak az egyik transzparensünkről („queer identity”, Radical Queer Affinity Collective helyett). Egy objektív, informatív cikk helyett populista sztereotípiákat tartalmazó riport született, amely hozzájárul az ellenséges, elnyomó és szexista környezet fenntartásához.

Budapesti központú transznacionális queer feminista csoportunk felismeri, hogy a nemi alapú, illetve a nők elleni erőszak az egész világon elterjedt probléma, mely nem tűr hallgatást. Szolidaritásunkat fejezzük ki Tímeával és minden nővel, aki nemi alapú erőszak túlélője.

Posted in: Uncategorized